Γενέθλια – 35 (Πορεία 0-0-0)

Posted: December 17, 2011 in Uncategorized


Το κράτησα μυστικό και έτσι έμεινε.
Να τα εκατοστήσεις θα μου λέγανε – και εγώ θα ένιωθα οτι τα είχα ήδη.

Τα έπινα μόνος σε ένα πορνείο στην Νεκρή Ζώνη. Κοίταζα την υπέροχη ξανθιά στο ποτήρι μου. Σαν αντανάκλαση είδα απ’έξω τον Χρόνο να πηγαίνει μονόδρομο, Ο Χρόνος ο ραλλίστας.
Θα θερίσει κόσμο.
Τίποτα δεν γυρνά πίσω – εκτός από τις παιδικές αρρώστιες. Και αυτές μόνο για να τελειώσουν αυτό που αρχίσαν χρόνια πριν. Τίποτα το προσωπικό φίλε.

Έριξα μια μάτσα πεντόλιρα στον πάγκο, “… και ένα κιλό πίππες” είπα στην ξεδοντιασμένη ‘κυρία με τας καμελίας’. Μου έδειξε την Σβετλάνα, την εφημερεύουσα πόρνη – “Είναι καλή κοπέλλα, δεν βάζει στο στόμα της κακό” είπε η Πόπη, “θα δούμε” είπα.

Ο χότζας έδωσε το σήμα για την λήξη της προσευχής – και οι πιστοί πήδηξαν στα κρεβάτια τους.
(27/06/2006)


Babelfish translation :
** xxxday – 35 (Course 0-0-0) **


I kept it secret so he stayed.
To be ekatostiseis told me – and I would feel that I had already.

The drank alone in a crib in the Dead Zone. I watched the beautiful blonde in my glass. As a reflection of the time I saw outside are going one way, The time rallistas.
You will reap the world.
Nothing turns back – except for childhood diseases. And these just to finish that began years ago. Nothing personal friend.

I had a fiver boom on the bench, “… and a kilo pippes” said the toothless ‘Lady With their camellia’. He showed me the Svetlana, a prostitute on duty – “It’s a good girl, no mouthing of evil,” said Poppy, “I see,” I said.

Hodja gave the signal for the closing prayer – and the people jumped to their beds.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s