Μέτρημα

Posted: December 17, 2011 in Uncategorized
Tags: , , , , ,


Σε 3, 4 ώρες βγήκε τσάρκα ο Χριστιανός ο Παπάς. Ηταν η σειρά του να καλέσει τους δικούς του πιστούς. Στην Νεκρή Ζώνη θρησκευτικό προσκλητήριο έχουμε 2,3 φορές την μέρα γιατί στους παπάδες αρέσει πολύ το μέτρημα, των ψυχών – μα και οι πιστοί πρόθυμα βάζουν την ψυχή τους στην σειρά, να μετρηθεί.

Την νύχτα, βέβαια, οι αμαρτωλοί παίρνουν την ρεβάνς – καίνε στο καντήλι της Αμαρτίας τα νιάτα τους, τα λεφτά τους, τα συκώτια, τους πνεύμονες τους.
Με λίγα λόγια, παίζουν το παιγνίδι του Διαβόλου – μόνο που δεν είναι παιγνίδι, τέλος πάντων όχι απ’αυτό που παίζουν τα παιδιά.

Ξεπεσμένοι πούστηδες, σικάτες λεσβίες, ραψοπαρθένες και λούμπεν πουτανάκια κάθε μορφής – “κάμνει τον κώλο μου να φαίνεται πλατύς αυτό το πράμα ?” – κάνουν πασαρέλα στις πίστες της Νεκρής Ζώνης,
κάτω απ’τα Γιασεμιά – αυτός που τα φύτεψε αναπαύεται πια στα Κυπαρίσσια.

Τον παίρνω τηλέφωνο, “Δεν είναι εδώ. Άφησε μήνυμα.” πετάχτηκε ο Χρόνος. Πού βρέθηκε αυτός τώρα… ? “Πε του…”, “Τι να του πώ ρε?”, “Πε του μάστρε Γιαννή οτι κατουρούν στα Γιασεμιά. Του.”,
“Χέστηκε”.

“Φύτο, ακόμα μια μπύρα”.
Έρχεται παγωμένη. Την φέρνει η λεγάμενη. “Ναστρόβια” λέει και φεύγει κουνάμενη.

[Sooner murder an infant in its cradle than nurse unacted desires]

(10/07/2006)


Babelfish Translation :

** Measuring **

At 3, 4 hours went stroll Christian Pappas. It was his turn to call his own people. In Dead Zone Invitational religious have 2.3 times per day because the priests love the counting of souls – but the faithful willingly put their soul in order to measure.

At night, of course, sinners get their revenge – burn the candle of Sin their youth, their money, livers, lungs them.
In short, play the game the Devil – but not game anyway, not from it to their children play.

Genteel gay, lesbian chic, and lumpen rapsoparthenes poutanakia any form – “I do my ass look wide this thing;” – Walk the catwalk on the slopes of the Dead Zone
From the bottom of jasmine – the one who planted now rests in Cypress.

I get the phone, “Not here. He left a message.” Time flew. Where was it now … ; “Wednesday’s …”,” What to tell the hours; “,” Wednesday’s Mastro Yiannis that pees in jasmine. Him. ”
“Chestike.”

“Plant, even a beer.”
It comes frozen. Brings to her own words. “Nastrovia” says kounameni leaves.

[Sooner murder an infant in its cradle than nurse unacted desires]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s